top of page
Kreatywna_szkoła_j.angielskiego_dla_dzi

KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że: 

  • administratorem Twoich danych osobowych jest Creative English School z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 43/45, 87-100 Toruń, tel:605-481-856, e-mail: creative-english@wp.pl  

  • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda.  

  • będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach oraz dodatkowych zajęciach organizowanych w szkole. 

  • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Creative English School i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim, 

  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych. 

  • Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej. 

  • masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO 

  • dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych, 

  • w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności powstała w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.  
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu Danych Osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z Serwisu firmy Creative English School Wiśniewska Natalia oraz zasady stosowania Plików Cookies. Zachęcamy do zapoznania się Polityką w celu zrozumienia kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarza Dane Osobowe Użytkowników oraz jakie prawa przysługują Użytkownikom.  
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Osoba korzystająca z Serwisu, która nie akceptuje Polityki Prywatności, powinna powstrzymać się od korzystania z Serwisu. 
Creative English School Wiśniewska Natalia stosuje następujące zasady przetwarzania Danych Osobowych: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, celowość, minimalizacja danych, ścisłość, limity przechowywania, integralność i poufność. 
Creative English School zapewnia, by zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych w ramach Serwisu była udzielana za pomocą klarownej i potwierdzającej czynności procedury, która wyraża dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której Dane dotyczą, na przetwarzanie Danych Osobowych.  

 

§ 1. Informacje Ogólne 

1. Administratorem Danych jest Creative English School Wiśniewska Natalia z siedzibą w 87-100 Toruń, ul. Wojska Polskiego 43/45, NIP: 8792632776, REGON: 381052846, zwanym również Usługodawcą. 
2. Korzystanie z Serwisu jednoznacznie potwierdza akceptację warunków. 
3. Jako Administratorzy Serwisu szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Danych. W tym celu używany jest m.in. protokół bezpiecznego szyfrowania komunikacji na etapie rejestracji i logowania (SSL). 
4. Obsługa płatności odbywa się poza serwisem. Wszelkie Dane Osobowe potrzebne do ich dokonania zapisywane są w Zewnętrznym Licencjonowanym i Szyfrowanym Systemie Płatniczym tj. poprzez bankowość elektroniczną. 
5. Dane Osobowe podawane w Serwisie (zakładka: Kontakt) traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników za wyjątkiem Administratora Danych Osobowych lub uprawnionych osób po stronie Usługodawcy. 

 

 

 

§2. Administrator Danych Osobowych

 

1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych swoich klientów.  
2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych i zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności. 
3. Dobrowolnie korzystając z zakładki „Kontakt” w celu przedstawienia Oferty przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Administrator Danych gromadzi te dane niezbędnie do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, 
4. Każda osoba, której Dane dotyczą ma prawo dostępu do Danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: creative-english@wp.pl 
6. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zachowania Danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem. 
7. Usługodawca nie udostępniania Danych Osobowych podmiotom trzecim. 
8. Dane Osobowe przetwarzają pracownicy Creative English School Wiśniewska Natalia, którzy są objęci klauzulą poufności.

 

§3. Pliki Cookies 

1. Korzystamy z tzw. Plików Cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkowników (więcej w § 3. Pliki Cookies).  
2. Ta strona wykorzystuje następujące Pliki Cookies: 
- Google Analytics – cookies sesyjne, które śledzi aktywność użytkownika na stronie, umożliwiając gromadzenie informacji na temat tej aktywności, tak aby użytkownik nie musiał pamiętać, jakie podstrony odwiedził ani rozpoczynać przeglądania strony od początku. 
- Google AdWords – cookies stałe, które śledzą banery i linki reklamowe, na które użytkownik kliknął, umożliwiając administratorowi reklamowanie strony na innych witrynach. Więcej o reklamach Google tutaj. Użytkownik może zrezygnować z reklam Google w każdej chwili za pomocą Google – Ustawienia reklam. 
3. Poza dostosowaniem swoich preferencji reklamowych przez Google oraz Facebooka, użytkownik może kontrolować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poszczególne przeglądarki oferują różne metody konfiguracji ustawień cookies. Jeżeli użytkownik chce usunąć lub zablokować pliki cookies, powinien otworzyć okno pomocy (supportu) w swojej przeglądarce. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie i akceptuje niniejsze zasady stosowania plików cookies. Usunięcie lub blokada plików cookies może powodować, że niektóre funkcjonalności na tej stronie staną się niedostępne. 

§4. Informacje handlowe i marketingowe 

1. Kontaktując się z Creative English School i dobrowolnie podając Dane Osobowe w celu przedstawienia Oferty, Creative English School może przesyłać informacje handlowe i marketingowe (tj. prowadzić działania dążące do podpisania umowy), treści informacyjne z życia placówki i aktualne promocje, zwane dalej Newsletterem. 
2. W każdej chwili można wypisać się z Newslettera wysyłając wiadomość o treści: „Wypisuję się z otrzymywania treści handlowych i marketingowych” na creative-english@wp.pl . 
3. Newsletter wysyłany jest na dobrowolnie podany adres e-mail. 

bottom of page