top of page

Gry i zabawy językowe w nauczaniu

języka angielskiego


Gry i zabawy językowe to nieodłączny element nowoczesnej edukacji, bez którego trudno nam wyobrazić sobie nauczanie w Creative English - kreatywnej szkole języka angielskiego w Toruniu. Gwarancją sukcesu i postępów Uczniów są odpowiednio zorganizowane zajęcia, przyjazna atmosfera, ciekawie prowadzone lekcje oraz właściwy dobór różnorodnych i atrakcyjnych form aktywności. Gry i dydaktyczne zabawy językowe doskonale wpasowują się w pojęcie ciekawych form aktywizacji Uczniów, stanowiąc świetną alternatywę dla tradycyjnej formy nauki. Odpowiednio dobrane do stopnia zaawansowania oraz indywidualnych potrzeb grupy, z wielkim powodzeniem rozbudzają zapał i ekscytację nawet najbardziej zniechęconych do nauki Uczniów. Stosunek dzieci do nauki języków obcych jest bowiem ściśle zależny od stopnia atrakcyjności zajęć, postawy nauczyciela oraz poczucia przydatności nabytych umiejętności. Gry i zabawy językowe to idealny sposób na sprostanie wszystkim tym wymaganiom, jednak to nie koniec ich długiej listy zalet.

Co jeszcze przemawia za ich efektywnym stosowaniem podczas zajęć językowych?

GRY I ZABAWY JĘZYKOWE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO Odpowiednio zaplanowane oraz dopasowane do unikalnych potrzeb Uczniów:


1. Stanowią perfekcyjne narzędzie do rozwijania umiejętności komunikacyjnych.


Lecz wedle potrzeb ich zasady mogą być odpowiednio modyfikowane by rozwijać pozostałe sprawności językowe. Gry i zabawy stwarzają sytuacje podobne do autentycznych, motywując uczniów do posługiwania się językiem tak, jak w prawdziwych sytuacjach wymagających komunikacji w j. angielskim. Jak to możliwe? Dzieje się tak, ponieważ wyzwania, którym Uczniowie stawiają czoła podczas językowych zabaw, w sposób naturalny angażują ich do negocjowania, przekonywania, wyrażania swoich potrzeb i pomysłów. Stymulując naturalne sytuacje językowe, gry pozwalają ukryć prawdziwy cel ćwiczenia, dzięki czemu Uczniowie zapominają o tym, że w danym momencie są na lekcji i uczą się posługiwania językiem obcym.


2. Zwiększają motywację uczniów, poprawiają efektywność zajęć.


Gry i dydaktyczne zabawy językowe pozwalają na eksperymentowanie z językiem, tym samym przyczyniając się do rozwijania kreatywności i abstrakcyjnego myślenia. Motywują uczniów do działania, podejmowania spontanicznych decyzji i ryzyka, negocjowania. Dają szansę na uaktywnienie wszystkich Uczniów, nawet tych bardziej nieśmiałych. Rozbudzanie motywacji to klucz do efektywnej nauki, więc im bardziej zmotywowani są Uczniowie, tym szybciej wzrasta ich biegłość w posługiwaniu się językiem. By uzyskać jak najlepsze rezultaty, musimy pamiętać o częstej zmianie form aktywności lekcji. Dzieci łatwo rozpraszają się i dekoncentrują swoją uwagę, ich czas skupienia na jednym zadaniu jest stosunkowo krótki. Jak poradzić sobie z tą kwestią? Kolejny raz z pomocą przychodzą nam gry. Główną zaletą edukacyjnych zabaw jest silne angażowanie emocjonalne, co znacząco przeciwdziała zmęczeniu, znużeniu i dekoncentracji charakterystycznej dla dzieci w przypadku tradycyjnych form nauki. Gry zatem zwiększają zarówno zainteresowanie przedmiotem, jak i wewnętrzną motywację uczących się.


3. Wpływają na rozwój kognitywnej i emocjonalnej sfery osobowości ucznia.


Rozwijają pamięć, spostrzegawczość oraz umiejętność koncentracji. Służą również do doskonalenia różnych sprawności umysłowych, takich jak: zdolność skupienia uwagi, umiejętność analizy i syntezy wzrokowej, zdolność porównywania i klasyfikowania. Stwarzają tym samym okazję do logicznego oraz kreatywnego myślenia. Oprócz wielu edukacyjnych zalet, gry i zabawy edukacyjne niosą ze sobą również kluczowe wartości wychowawcze i społeczne. Stwarzają bezstresowe warunki do rozwijania potrzeby autoekspresji oraz zdrowej rywalizacji. Dobrze prowadzone gry i zabawy edukacyjne przeciwdziałają agresji, bierności i uporowi, kształtują pozytywne zachowania społeczne. Pomagają odreagować stresy i napięcia. Przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów, przygotowują ich do realizacji różnorodnych zadań i podejmowania wyzwań, które czekają na nie w przyszłości. Uczestnicząc w grach i zabawach edukacyjnych, dzieci uczą się współzawodnictwa i współdziałania z rówieśnikami, pracy zespołowej oraz umiejętności przegrywania. Rozwijają również szereg pozostałych funkcji społecznych poprzez zwiększenie poczucia przynależności do grupy, wzmocnienie partnerstwa, poczucia zaufania, współpracy, lojalności koleżeństwa i przyjaźni.4. Redukują dystans pomiędzy uczniem, a nauczycielem.


Dzięki temu ewentualne uwagi ze strony nauczyciela brzmią mniej formalnie i mniej stresująco dla uczniów. Gry wyzwalają pozytywne emocje oraz umożliwiają nauczycielom uaktywnienie wszystkich Uczniów, reprezentujących często różne typy modalności (sposoby zapamiętywania nowego materiału). Dobrze wiemy, że nie istnieje jedna, perfekcyjna metoda nauczania, odpowiadająca na potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów. Wynika to często z różnych predyspozycji percepcyjnych, różnych przygotowań ogólnych, jak również preferowanego systemu sensorycznego, który determinuje, jakie informacje zostaną najlepiej zapamiętane. Po raz kolejny z pomocą przychodzą nam gry i kreatywne zabawy edukacyjne. Niezwykle istotnym jest fakt, by już na etapie planowania poszczególnych etapów lekcji uwzględnić różne typy modalności naszych Uczniów, odpowiednio modyfikując zasady naszych gier, by jak najlepiej dostosować je dla Uczniów zapamiętujących nowy materiał poprzez słuchanie, pisanie, czytanie, czy mówienie. Aby gra była ciekawa i absorbująca, powinna zawierać jak najwięcej elementów aktywizujących. Uwzględnienie osobistych zainteresowań Uczniów to kolejny krok skracający dystans na linii Uczeń - Nauczyciel.

5. Umożliwiają praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych.


Pozwalają Uczniom na użycie nowo-poznanych słów, wyrażeń, zagadnień gramatycznych w praktyce - poprzez negocjowanie, przewidywanie, zadawanie pytań w celu pozyskiwania informacji niezbędnych do pomyślnego wykonania zadania w grze. Co więcej, w sposób naturalny prowokują do wielokrotnych powtórzeń tych samych zwrotów i wyrażeń, usprawniając proces zapamiętywania nowego materiału. Gry i zabawy językowe to świetny sposób na naukę zarówno dla dzieci młodszych jak i nastolatków. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym posiadają wysokie tempo przetwarzania rzeczywistości oraz duże możliwości rozwoju umożliwiające zrozumienie otaczającego świata. Charakterystyczną cechą tego okresu rozwojowego jest pamięć mechaniczna, a także coraz większa zdolność do zapamiętywania słów, liczb, czynności itp. Małe dzieci cechuje bardzo szybkie zapamiętywanie, jednak proces zapominania jest również bardzo szybki. Oznacza to, że nauczanie powinno odbywać się poprzez wielokrotne powtórzenia, które umożliwiają gry i różnorodne zabawy językowo - ruchowe.


6. Rozbudzają naturalną ciekawość poznawczą dzieci.


Psychologowie twierdzą, że dzieci są wewnętrznie motywowane do zabawy. Uwielbiają zabawę, ponieważ sprawia im to radość i jest to bezpośrednio związane z ich naturalną, wewnętrzną motywacją, utożsamianą z potrzebą ruchu, wyrażenia emocji, czy też kontaktu z grupą. Utożsamiana we wczesnej fazie rozwoju dziecka z formą nawiązania kontaktu społecznego, zabawa w okresie wczesnoszkolnym służy jako narzędzie do kształtowania więzi społecznych. Gra i zabawa z innymi stwarza warunki do współdziałania werbalnego i rzeczowego. Zabawie towarzyszy również element napięcia jako niepewność wyniku zabawy, co jeszcze bardziej motywuje do aktywnego uczestnictwa. Rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej dziecka poprzez gry i zabawy językowe wywołuje pozytywne skojarzenia z nauką, zachęcając do dalszej pracy i postępów.


7. Łączą przyjemne z pożytecznym.


Atrakcyjne w swojej formie, wyzwalają pozytywne emocje, łącząc naukę języka angielskiego z zabawą, umożliwiając Uczniom lepsze zapamiętywanie danego materiału. Zabawa, jako podstawowy element w dzieciństwie, to coś, do czego nawet starsi Uczniowie wracają z wielką ochotą i entuzjazmem. Ciekawe i dobrze zaplanowane gry to połowa sukcesu, należy jednak pamiętać, że nawet najciekawsze z nich z czasem stają się coraz mniej atrakcyjne i absorbujące, co może okazać się niewystarczające do opanowania nowych umiejętności językowych. Dlatego istotne jest, by odpowiednio planować i jeśli zajdzie taka potrzeba - odpowiednio modyfikować plany zajęć językowych, by gry nieustannie spełniały swoją główną rolę.


JAKIE GRY I ZABAWY JĘZYKOWE SPRAWDZAJĄ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH? Odpowiedź na to pytanie brzmi; każde, które realizują nasz cel językowy i są przyjemną formą rozrywki dla Uczniów!


Do najpopularniejszych gier i zabaw językowych należą:

 • zabawy komunikacyjne,

 • gry interakcyjne,

 • gry planszowe,

 • gry w karty,

 • gra Bingo,

 • krzyżówki,

 • puzzle,

 • gry doskonalące spostrzeganie, zapamiętywanie i koncentrację,

 • odgrywanie ról w minidialogach,

 • recytowanie wierszyków,

 • odgrywanie krótkich scenek.

GRY I ZABAWY JĘZYKOWE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH -

JAKIE ELEMENTY POWINNY CECHOWAĆ EFEKTYWNE GRY I ZABAWY JĘZYKOWE?

 • Dobrowolność - uczestnictwo w grach i zabawach nie może wynikać z obowiązku czy przymusu,

 • Wyodrębnienie - każda gra i zabawa edukacyjna powinna posiadać określone ramy czasowe, które mogą zostać zmodyfikowane na podstawie obserwacji nauczyciela podczas trwania zajęć,

 • Niepewność - wynik nie jest z góry znany,

 • Fikcyjność - poczucie wtórnej rzeczywistości lub całkowite oderwanie od życia powszedniego.

ZASTOSOWANIE GIER I ZABAW W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Zastosowanie gier i zabaw edukacyjnych w nauczaniu jest bardzo obszerne oraz zależne bezpośrednio od zamierzonych celów językowych. Możemy je wykorzystywać jako:

 • wprowadzenie do tematyki prezentowanej w trakcie danych zajęć,

 • utrwalenie nowego materiału, zarówno na etapie praktyki jak i produkcji językowej

 • podsumowanie zajęć,

 • doskonalenie i sprawdzenie kompetencji językowych,

 • wykorzystanie jako ćwiczenia rozluźniającego w trakcie zajęć (w sytuacjach, gdy dzieci wykazują oznaki zmęczenia oraz mają problemy z koncentracją),

 • wykorzystanie jako formy nagrody na zakończenie zajęć,

 • wykorzystanie przed i po dłuższych przerwach w nauce (przerwa świąteczna, ferie, wakacje),

 • urozmaicenie czasu wolnego poza salą (na podwórku, parku, placu zabaw),

 • samodzielne powtarzanie w domu

Gry i zabawy edukacyjne powinny stanowić nieodłączny element zajęć w nowoczesnych szkołach językowych. Pozwalają na jeszcze lepszą koncentrację na Uczniach i ich potrzebach, rozwijają samodzielność myślenia, sprzyjają odprężeniu spowodowanemu brakiem oceny oraz pomagają w osiąganiu pozytywnej atmosfery. Nie tylko oddziałują na rozwój ogólny i społeczny, lecz również przyczyniają się do zwiększenia efektywności uczenia się, łącząc elementy zabawy z nauką. Umiejętnie prowadzone, w znacznym stopniu zachęcają do nauki języka, motywują dzieci do podejmowania kolejnych prób zwiększenia swoich umiejętności językowych. By w pełni spełniały swoje główne role w procesie efektywnej nauki języków obcych, powinny być odpowiednio zaplanowane oraz dopasowane do konkretnych celów i założeń każdej lekcji. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb Uczniów powinno stanowić główny wyznacznik w ich prawidłowym doborze.Na podstawie:

H. Denisot, Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Języki Obce w Szkole, 3/2005,

M. Pamuła, Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2003,

H. Denisot, Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Języki Obce w Szkole, 3/2005, Denisot, Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Języki Obce w Szkole,

Iluk, Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2006,


T. Siek-Piskozub, Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995,

W. Okoń, Wszystko o wychowaniu, Wydawnictwo Akademii Żak, Warszawa 2009

M. Dakowska, Psycholingwistyczne podstawy języków obcych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001,


G. Desselmann, Lernstrategien und Lerntechniken im Fremdprachenunterricht, Deutsch als Fremdsprache,

M. Pamuła, Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2003,


G. Walczewska-Klimczak (1995) Pedagogika zabawy, czyli radość współdziałania, „Wychowanie w Przedszkolu”,


Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. Redakcja Dorota Sikora-Banasik. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,


Nowaera.pl


コメント


Gry i zabawy językowe w nauczaniu

języka angielskiego


Gry i zabawy językowe to nieodłączny element nowoczesnej edukacji, bez którego trudno nam wyobrazić sobie nauczanie w Creative English - kreatywnej szkole języka angielskiego w Toruniu. Gwarancją sukcesu i postępów Uczniów są odpowiednio zorganizowane zajęcia, przyjazna atmosfera, ciekawie prowadzone lekcje oraz właściwy dobór różnorodnych i atrakcyjnych form aktywności. Gry i dydaktyczne zabawy językowe doskonale wpasowują się w pojęcie ciekawych form aktywizacji Uczniów, stanowiąc świetną alternatywę dla tradycyjnej formy nauki. Odpowiednio dobrane do stopnia zaawansowania oraz indywidualnych potrzeb grupy, z wielkim powodzeniem rozbudzają zapał i ekscytację nawet najbardziej zniechęconych do nauki Uczniów. Stosunek dzieci do nauki języków obcych jest bowiem ściśle zależny od stopnia atrakcyjności zajęć, postawy nauczyciela oraz poczucia przydatności nabytych umiejętności. Gry i zabawy językowe to idealny sposób na sprostanie wszystkim tym wymaganiom, jednak to nie koniec ich długiej listy zalet.

Co jeszcze przemawia za ich efektywnym stosowaniem podczas zajęć językowych?

GRY I ZABAWY JĘZYKOWE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO Odpowiednio zaplanowane oraz dopasowane do unikalnych potrzeb Uczniów:


1. Stanowią perfekcyjne narzędzie do rozwijania umiejętności komunikacyjnych.


Lecz wedle potrzeb ich zasady mogą być odpowiednio modyfikowane by rozwijać pozostałe sprawności językowe. Gry i zabawy stwarzają sytuacje podobne do autentycznych, motywując uczniów do posługiwania się językiem tak, jak w prawdziwych sytuacjach wymagających komunikacji w j. angielskim. Jak to możliwe? Dzieje się tak, ponieważ wyzwania, którym Uczniowie stawiają czoła podczas językowych zabaw, w sposób naturalny angażują ich do negocjowania, przekonywania, wyrażania swoich potrzeb i pomysłów. Stymulując naturalne sytuacje językowe, gry pozwalają ukryć prawdziwy cel ćwiczenia, dzięki czemu Uczniowie zapominają o tym, że w danym momencie są na lekcji i uczą się posługiwania językiem obcym.


2. Zwiększają motywację uczniów, poprawiają efektywność zajęć.


Gry i dydaktyczne zabawy językowe pozwalają na eksperymentowanie z językiem, tym samym przyczyniając się do rozwijania kreatywności i abstrakcyjnego myślenia. Motywują uczniów do działania, podejmowania spontanicznych decyzji i ryzyka, negocjowania. Dają szansę na uaktywnienie wszystkich Uczniów, nawet tych bardziej nieśmiałych. Rozbudzanie motywacji to klucz do efektywnej nauki, więc im bardziej zmotywowani są Uczniowie, tym szybciej wzrasta ich biegłość w posługiwaniu się językiem. By uzyskać jak najlepsze rezultaty, musimy pamiętać o częstej zmianie form aktywności lekcji. Dzieci łatwo rozpraszają się i dekoncentrują swoją uwagę, ich czas skupienia na jednym zadaniu jest stosunkowo krótki. Jak poradzić sobie z tą kwestią? Kolejny raz z pomocą przychodzą nam gry. Główną zaletą edukacyjnych zabaw jest silne angażowanie emocjonalne, co znacząco przeciwdziała zmęczeniu, znużeniu i dekoncentracji charakterystycznej dla dzieci w przypadku tradycyjnych form nauki. Gry zatem zwiększają zarówno zainteresowanie przedmiotem, jak i wewnętrzną motywację uczących się.


3. Wpływają na rozwój kognitywnej i emocjonalnej sfery osobowości ucznia.


Rozwijają pamięć, spostrzegawczość oraz umiejętność koncentracji. Służą również do doskonalenia różnych sprawności umysłowych, takich jak: zdolność skupienia uwagi, umiejętność analizy i syntezy wzrokowej, zdolność porównywania i klasyfikowania. Stwarzają tym samym okazję do logicznego oraz kreatywnego myślenia. Oprócz wielu edukacyjnych zalet, gry i zabawy edukacyjne niosą ze sobą również kluczowe wartości wychowawcze i społeczne. Stwarzają bezstresowe warunki do rozwijania potrzeby autoekspresji oraz zdrowej rywalizacji. Dobrze prowadzone gry i zabawy edukacyjne przeciwdziałają agresji, bierności i uporowi, kształtują pozytywne zachowania społeczne. Pomagają odreagować stresy i napięcia. Przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów, przygotowują ich do realizacji różnorodnych zadań i podejmowania wyzwań, które czekają na nie w przyszłości. Uczestnicząc w grach i zabawach edukacyjnych, dzieci uczą się współzawodnictwa i współdziałania z rówieśnikami, pracy zespołowej oraz umiejętności przegrywania. Rozwijają również szereg pozostałych funkcji społecznych poprzez zwiększenie poczucia przynależności do grupy, wzmocnienie partnerstwa, poczucia zaufania, współpracy, lojalności koleżeństwa i przyjaźni.4. Redukują dystans pomiędzy uczniem, a nauczycielem.


Dzięki temu ewentualne uwagi ze strony nauczyciela brzmią mniej formalnie i mniej stresująco dla uczniów. Gry wyzwalają pozytywne emocje oraz umożliwiają nauczycielom uaktywnienie wszystkich Uczniów, reprezentujących często różne typy modalności (sposoby zapamiętywania nowego materiału). Dobrze wiemy, że nie istnieje jedna, perfekcyjna metoda nauczania, odpowiadająca na potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów. Wynika to często z różnych predyspozycji percepcyjnych, różnych przygotowań ogólnych, jak również preferowanego systemu sensorycznego, który determinuje, jakie informacje zostaną najlepiej zapamiętane. Po raz kolejny z pomocą przychodzą nam gry i kreatywne zabawy edukacyjne. Niezwykle istotnym jest fakt, by już na etapie planowania poszczególnych etapów lekcji uwzględnić różne typy modalności naszych Uczniów, odpowiednio modyfikując zasady naszych gier, by jak najlepiej dostosować je dla Uczniów zapamiętujących nowy materiał poprzez słuchanie, pisanie, czytanie, czy mówienie. Aby gra była ciekawa i absorbująca, powinna zawierać jak najwięcej elementów aktywizujących. Uwzględnienie osobistych zainteresowań Uczniów to kolejny krok skracający dystans na linii Uczeń - Nauczyciel.

5. Umożliwiają praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych.


Pozwalają Uczniom na użycie nowo-poznanych słów, wyrażeń, zagadnień gramatycznych w praktyce - poprzez negocjowanie, przewidywanie, zadawanie pytań w celu pozyskiwania informacji niezbędnych do pomyślnego wykonania zadania w grze. Co więcej, w sposób naturalny prowokują do wielokrotnych powtórzeń tych samych zwrotów i wyrażeń, usprawniając proces zapamiętywania nowego materiału. Gry i zabawy językowe to świetny sposób na naukę zarówno dla dzieci młodszych jak i nastolatków. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym posiadają wysokie tempo przetwarzania rzeczywistości oraz duże możliwości rozwoju umożliwiające zrozumienie otaczającego świata. Charakterystyczną cechą tego okresu rozwojowego jest pamięć mechaniczna, a także coraz większa zdolność do zapamiętywania słów, liczb, czynności itp. Małe dzieci cechuje bardzo szybkie zapamiętywanie, jednak proces zapominania jest również bardzo szybki. Oznacza to, że nauczanie powinno odbywać się poprzez wielokrotne powtórzenia, które umożliwiają gry i różnorodne zabawy językowo - ruchowe.


6. Rozbudzają naturalną ciekawość poznawczą dzieci.


Psychologowie twierdzą, że dzieci są wewnętrznie motywowane do zabawy. Uwielbiają zabawę, ponieważ sprawia im to radość i jest to bezpośrednio związane z ich naturalną, wewnętrzną motywacją, utożsamianą z potrzebą ruchu, wyrażenia emocji, czy też kontaktu z grupą. Utożsamiana we wczesnej fazie rozwoju dziecka z formą nawiązania kontaktu społecznego, zabawa w okresie wczesnoszkolnym służy jako narzędzie do kształtowania więzi społecznych. Gra i zabawa z innymi stwarza warunki do współdziałania werbalnego i rzeczowego. Zabawie towarzyszy również element napięcia jako niepewność wyniku zabawy, co jeszcze bardziej motywuje do aktywnego uczestnictwa. Rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej dziecka poprzez gry i zabawy językowe wywołuje pozytywne skojarzenia z nauką, zachęcając do dalszej pracy i postępów.


7. Łączą przyjemne z pożytecznym.


Atrakcyjne w swojej formie, wyzwalają pozytywne emocje, łącząc naukę języka angielskiego z zabawą, umożliwiając Uczniom lepsze zapamiętywanie danego materiału. Zabawa, jako podstawowy element w dzieciństwie, to coś, do czego nawet starsi Uczniowie wracają z wielką ochotą i entuzjazmem. Ciekawe i dobrze zaplanowane gry to połowa sukcesu, należy jednak pamiętać, że nawet najciekawsze z nich z czasem stają się coraz mniej atrakcyjne i absorbujące, co może okazać się niewystarczające do opanowania nowych umiejętności językowych. Dlatego istotne jest, by odpowiednio planować i jeśli zajdzie taka potrzeba - odpowiednio modyfikować plany zajęć językowych, by gry nieustannie spełniały swoją główną rolę.


JAKIE GRY I ZABAWY JĘZYKOWE SPRAWDZAJĄ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH? Odpowiedź na to pytanie brzmi; każde, które realizują nasz cel językowy i są przyjemną formą rozrywki dla Uczniów!


Do najpopularniejszych gier i zabaw językowych należą:

 • zabawy komunikacyjne,

 • gry interakcyjne,

 • gry planszowe,

 • gry w karty,

 • gra Bingo,

 • krzyżówki,

 • puzzle,

 • gry doskonalące spostrzeganie, zapamiętywanie i koncentrację,

 • odgrywanie ról w minidialogach,

 • recytowanie wierszyków,

 • odgrywanie krótkich scenek.

GRY I ZABAWY JĘZYKOWE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH -

JAKIE ELEMENTY POWINNY CECHOWAĆ EFEKTYWNE GRY I ZABAWY JĘZYKOWE?

 • Dobrowolność - uczestnictwo w grach i zabawach nie może wynikać z obowiązku czy przymusu,

 • Wyodrębnienie - każda gra i zabawa edukacyjna powinna posiadać określone ramy czasowe, które mogą zostać zmodyfikowane na podstawie obserwacji nauczyciela podczas trwania zajęć,

 • Niepewność - wynik nie jest z góry znany,

 • Fikcyjność - poczucie wtórnej rzeczywistości lub całkowite oderwanie od życia powszedniego.

ZASTOSOWANIE GIER I ZABAW W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Zastosowanie gier i zabaw edukacyjnych w nauczaniu jest bardzo obszerne oraz zależne bezpośrednio od zamierzonych celów językowych. Możemy je wykorzystywać jako:

 • wprowadzenie do tematyki prezentowanej w trakcie danych zajęć,

 • utrwalenie nowego materiału, zarówno na etapie praktyki jak i produkcji językowej

 • podsumowanie zajęć,

 • doskonalenie i sprawdzenie kompetencji językowych,

 • wykorzystanie jako ćwiczenia rozluźniającego w trakcie zajęć (w sytuacjach, gdy dzieci wykazują oznaki zmęczenia oraz mają problemy z koncentracją),

 • wykorzystanie jako formy nagrody na zakończenie zajęć,

 • wykorzystanie przed i po dłuższych przerwach w nauce (przerwa świąteczna, ferie, wakacje),

 • urozmaicenie czasu wolnego poza salą (na podwórku, parku, placu zabaw),

 • samodzielne powtarzanie w domu

Gry i zabawy edukacyjne powinny stanowić nieodłączny element zajęć w nowoczesnych szkołach językowych. Pozwalają na jeszcze lepszą koncentrację na Uczniach i ich potrzebach, rozwijają samodzielność myślenia, sprzyjają odprężeniu spowodowanemu brakiem oceny oraz pomagają w osiąganiu pozytywnej atmosfery. Nie tylko oddziałują na rozwój ogólny i społeczny, lecz również przyczyniają się do zwiększenia efektywności uczenia się, łącząc elementy zabawy z nauką. Umiejętnie prowadzone, w znacznym stopniu zachęcają do nauki języka, motywują dzieci do podejmowania kolejnych prób zwiększenia swoich umiejętności językowych. By w pełni spełniały swoje główne role w procesie efektywnej nauki języków obcych, powinny być odpowiednio zaplanowane oraz dopasowane do konkretnych celów i założeń każdej lekcji. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb Uczniów powinno stanowić główny wyznacznik w ich prawidłowym doborze.Na podstawie:

H. Denisot, Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Języki Obce w Szkole, 3/2005,

M. Pamuła, Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2003,

H. Denisot, Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Języki Obce w Szkole, 3/2005, Denisot, Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Języki Obce w Szkole,

Iluk, Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2006,


T. Siek-Piskozub, Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995,

W. Okoń, Wszystko o wychowaniu, Wydawnictwo Akademii Żak, Warszawa 2009

M. Dakowska, Psycholingwistyczne podstawy języków obcych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001,


G. Desselmann, Lernstrategien und Lerntechniken im Fremdprachenunterricht, Deutsch als Fremdsprache,

M. Pamuła, Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2003,


G. Walczewska-Klimczak (1995) Pedagogika zabawy, czyli radość współdziałania, „Wychowanie w Przedszkolu”,


Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. Redakcja Dorota Sikora-Banasik. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,


Nowaera.pl


コメント


Projekt bez tytułu (45).png

BLOG Creative English

Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
bottom of page