top of page

NAUCZANIE WIELOZMYSŁOWETo jedna z podstaw nowoczesnej edukacji dążącej do uwzględnienia indywidualnych potrzeb Uczniów. Czym właściwie jest nauczanie polisensoryczne i jakie korzyści płyną z zastosowania tej metody w zakresie nauczania języka angielskiego?


Jan Amos Komeński – twórca myśli oświeceniowej w wychowaniu i nauczaniu oraz autor dzieła „Wielka dydaktyka” – pisał: „Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od opisu rzeczy słowami”.

Zgodnie z tą myślą, by nauka bazowała na naturalnych sposobach zapamiętywania i przynosiła jak najlepsze efekty, proces przekazywania wiedzy powinien być zgodny z poziomem rozwoju intelektualnego uczniów. W procesie poznania i przyswajania nowej wiedzy, to właśnie zmysły determinują sposób odbierania nowych bodźców, które po dotarciu do mózgu, umożliwiają dzieciom tworzenie obrazów o otaczającej ich rzeczywistości. Co więcej, zmysły, odpowiedzialne za sposób odbierania bodźców, decydują również o doborze informacji i obrazów, które są kreowane, a następnie zapamiętywane w umyśle. Informacje docierające do odbiorców muszą być zrozumiane, przetworzone oraz zinterpretowane. Postrzeganie wymaga angażowania wszystkich zmysłów - nie tylko wzroku i słuchu, lecz również dotyku, węchu i smaku - warto pamiętać o tym również w środowisku edukacyjnym, w szczególności podczas nauczania języków obcych.


Poznanie wielozmysłowe, określane również jako polisensoryczne, to nic innego jak proces odbierania bodźców przez różne zmysły, które koordynując się w pracy poznawczej, czynią ją dokładniejszą, głębszą, tym samym efektywniejszą. Nauczanie polisensoryczne to zatem metoda pozwalająca na angażowanie jak największej liczby zmysłów jednocześnie. Niezwykle efektywna z uwagi na fakt, że uczniowie przyswajają nowe informacje w różny sposób. Co więcej, nauczanie wielozmysłowe doskonale wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci, dając nam więcej korzyści niż tych płynących z samej nauki języka angielskiego.


DLACZEGO AKURAT TA METODA?

Dzieci na samym starcie ich edukacyjnej przygody, zarówno w wieku sześciu jak i siedmiu lat, są pełne entuzjazmu, ekspresji i dziecięcej ciekawości. Dlatego warto, by ich pozytywne nastawienie do nauki, w tym nauki języka obcego, zostało umiejętnie wykorzystane już od samego początku. Jest to możliwe przy uwzględnieniu ich cech rozwojowych, nie zapominając, że każdy uczeń posiada inne możliwości i potrzeby. W tym okresie, dzieci przejawiają myślenie konkretne i charakteryzuje je pamięć mechaniczna. Z powodu braku myślenia abstrakcyjnego, nauka powinna być związana z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów i sytuacji, stąd w nauczaniu języka angielskiego ważna jest duża ilość materiałów dydaktycznych (kart obrazkowych, pacynek, plakatów.Co więcej, chęć zabawy to naturalna potrzeba dzieci w wieku wczesnoszkolnym, która powinna być zaspokajana również w połączeniu z nauką. Zabawa angażuje dzieci holistycznie, sprzyja rozwojowi kreatywności, wyzwala mnóstwo pozytywnych emocji. Dlatego nauka powinna być przyjemnym doświadczeniem, a nie przykrym obowiązkiem. Ważne, by zapewnić uczniom jak najwięcej różnorodnych form aktywności, by nieustannie skupiać ich uwagę podczas zajęć języka angielskiego. Nauczanie wielozmysłowe w połączeniu z kreatywnymi technikami utrwalania wiedzy to perfekcyjna metoda odpowiadająca na indywidualne potrzeby uczniów, z których każdy jest wyjątkowy i zdolny do przyswajania wiedzy na swój własny sposób.

TYPY MODALNOŚCI - UCZENIA SIĘ


1. WZROKOWCY – Ta grupa uczniów zapamiętuje lepiej poprzez zmysł wzroku, dlatego wszelkie materiały wizualne w postaci zdjęć i obrazków okażą się niezbędne. Wzrokowcy chętniej czytają samodzielnie niż słuchają, piszą ładnie, prawidłowo, widzą obraz słowa oraz lubią robić notatki. Czytanie nie przysparza im większych problemów. Ich koncentrację zaburza nieporządek i ruch, gdy się nudzą, patrzą w dal, rysują, znajdują coś do oglądania. Przede wszystkim uczą się poprzez patrzenie, czytanie, obserwację lub demonstrację. Co więcej, uczniowie o dominacji wzrokowej dbają o swój wygląd, pilnują, by ich zeszyty były staranne, mówią szybko (często chaotycznie), są wrażliwi na kolory i spostrzegawczy, nawiązują kontakt wzrokowy z nauczycielem. Po przeczytanej lekturze pamiętają opisy, kolory, wygląd postaci.2. SŁUCHOWCY - Ci uczniowie lepiej przyswajają nową wiedzę poprzez zmysł słuchu. Chętnie biorą udział w dyskusji, są gadatliwi, wolą słuchać niż czytać i pisać. Często piszą tak, jak słyszą, miewają problemy z ortografią. Są zdecydowanie lepsi w mówieniu niż w pisaniu. Lubią powtarzać na głos, łatwo tracą koncentrację z powodu hałasu. Często coś nucą, mówią do siebie lub innych. Gdy czegoś słuchają, czasem nadstawiają ucho w kierunku dźwięku – nie utrzymują wtedy kontaktu wzrokowego z nauczycielem, dobrze zapamiętują dialogi i motywy muzyczne. Uczą się poprzez aktywne przysłuchiwanie się, słuchanie siebie lub innych.3. KINESTETYCY - Ta grupa uczniów uczy się poprzez działanie. Ważny jest ruch, podczas czytania często się wiercą. Co więcej, przetwarzają litery na ruchy, by zapamiętać nowe słowo muszą je wielokrotnie zapisać. Najlepiej pamiętają to, co wykonują. Koncentrują się w ruchu, często zmieniają pozycję, znajdują coś do trzymania, stukania, obracania. Kinestetycy uczą się najlepiej poprzez wykonywanie i bezpośrednie zaangażowanie, dlatego różnorodne doświadczenia i eksperymenty okażą się tutaj strzałem w dziesiątkę.


 • Uczniowie o dominacji kinestetyczno-ruchowej: mówią wolno, czasem wypowiadają się z trudem, dużo gestykulują, lubią bliski kontakt. Biorą aktywny udział w lekcjach, często zgłaszają się do odpowiedzi, nawet jeśli jej nie znają. Gdy myślą, muszą się ruszać, a ich pismo bywa nieczytelne. Na ich ławce czy w plecaku panuje bałagan. Kiedy się nudzą, wiercą się lub huśtają na krześle. W klasie robią największe zamieszanie. Polecenia dyscyplinujące są skuteczniejsze, gdy są poparte dotykiem.

 • Uczniowie o dominacji kinestetyczno-czuciowej: mówią również wolno i raczej cicho. Są nieśmiali, wrażliwi, wyciszeni, empatyczni. Wszystko silnie przeżywają, czasem nawet zbyt emocjonalnie. Zbyt wiele bodźców może wywołać u nich przytłoczenie. W stresie nie reagują, słuchają czasem z zamkniętymi oczami. Są raczej niezbyt aktywni na lekcji, a presja czasu działa na nich niekorzystnie. Mają tendencję do zapamiętywania emocji.Biorąc pod uwagę wszystkie typy uczenia się, praca na lekcji powinna uwzględniać różnorodne kanały odbioru informacji przez uczniów oraz angażować wszystkie zmysły. Nauka w grupach skupia uczniów o różnych dominacjach, nierzadko mieszanych. Praca z wykorzystaniem odbioru przez tylko jeden czy dwa zmysły doprowadzi do tego, że lekcja będzie bezcelowa dla uczniów, którzy kodują informacje w inny sposób. Może wprowadzić to niepotrzebny chaos oraz przyczynić się do wyłączenia się części uczniów z lekcji, co wpłynie również negatywnie na pozostałą część grupy.

Nauczanie wielozmysłowe w Creative English - kreatywnej szkole języka angielskiego w Toruniu przyczynia się do osiągania takich korzyści w rozwoju dziecka jak:

 • umiejętność pracy w grupie oraz współdziałania;

 • umiejętność samodzielnego uczenia się, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania coraz to nowych doświadczeń;

 • wspomaganie rozwoju psychoruchowego

 • rozwijanie kreatywności i abstrakcyjnego myślenia

 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania zadań

 • rozwijanie intelektualnego i twórczego potencjału Uczniów


W Creative English Toruń stawiamy na nowoczesną edukację. Dostosowaną do potrzeb szybko zmieniającego się świata i obecnie panujących trendów. Uwzględniającą potrzebę wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi edukacyjnych, jednocześnie czerpiącą garściami z tradycyjnych metod - w ich kreatywnej odsłonie. Wierzymy, że efektywne nauczanie skupia się wokół indywidualnych potrzeb każdego z Uczniów. Dlatego nauka angielskiego organizowana jest w kameralnych grupach, a nasze lekcje bazują na polisensorycznych technikach, uwzględniających różne sposoby przyswajania nowej wiedzy, aktywując jak największą liczbę zmysłów jednocześnie.

Dzięki kreatywnym technikom nauczania, w Creative English - kreatywnej szkole języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, rozwijamy intelektualny i twórczy potencjał Uczniów - dając gwarancję najbardziej efektywnej nauki. Realizujemy ambitny program skoncentrowany na najbardziej przydatnych i praktycznych zagadnieniach. Stosujemy elementy nauczania wielozmysłowego, dzięki czemu proces zapamiętywania nowej wiedzy staje się jeszcze bardziej efektywny, a nauka angielskiego to czysta przyjemność! Rozbudzanie ekscytacji oraz niesłabnącej motywacji do stawiania czoła nowym językowym wyzwaniom to nasza pierwszoplanowa misja!

コメント


NAUCZANIE WIELOZMYSŁOWETo jedna z podstaw nowoczesnej edukacji dążącej do uwzględnienia indywidualnych potrzeb Uczniów. Czym właściwie jest nauczanie polisensoryczne i jakie korzyści płyną z zastosowania tej metody w zakresie nauczania języka angielskiego?


Jan Amos Komeński – twórca myśli oświeceniowej w wychowaniu i nauczaniu oraz autor dzieła „Wielka dydaktyka” – pisał: „Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od opisu rzeczy słowami”.

Zgodnie z tą myślą, by nauka bazowała na naturalnych sposobach zapamiętywania i przynosiła jak najlepsze efekty, proces przekazywania wiedzy powinien być zgodny z poziomem rozwoju intelektualnego uczniów. W procesie poznania i przyswajania nowej wiedzy, to właśnie zmysły determinują sposób odbierania nowych bodźców, które po dotarciu do mózgu, umożliwiają dzieciom tworzenie obrazów o otaczającej ich rzeczywistości. Co więcej, zmysły, odpowiedzialne za sposób odbierania bodźców, decydują również o doborze informacji i obrazów, które są kreowane, a następnie zapamiętywane w umyśle. Informacje docierające do odbiorców muszą być zrozumiane, przetworzone oraz zinterpretowane. Postrzeganie wymaga angażowania wszystkich zmysłów - nie tylko wzroku i słuchu, lecz również dotyku, węchu i smaku - warto pamiętać o tym również w środowisku edukacyjnym, w szczególności podczas nauczania języków obcych.


Poznanie wielozmysłowe, określane również jako polisensoryczne, to nic innego jak proces odbierania bodźców przez różne zmysły, które koordynując się w pracy poznawczej, czynią ją dokładniejszą, głębszą, tym samym efektywniejszą. Nauczanie polisensoryczne to zatem metoda pozwalająca na angażowanie jak największej liczby zmysłów jednocześnie. Niezwykle efektywna z uwagi na fakt, że uczniowie przyswajają nowe informacje w różny sposób. Co więcej, nauczanie wielozmysłowe doskonale wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci, dając nam więcej korzyści niż tych płynących z samej nauki języka angielskiego.


DLACZEGO AKURAT TA METODA?

Dzieci na samym starcie ich edukacyjnej przygody, zarówno w wieku sześciu jak i siedmiu lat, są pełne entuzjazmu, ekspresji i dziecięcej ciekawości. Dlatego warto, by ich pozytywne nastawienie do nauki, w tym nauki języka obcego, zostało umiejętnie wykorzystane już od samego początku. Jest to możliwe przy uwzględnieniu ich cech rozwojowych, nie zapominając, że każdy uczeń posiada inne możliwości i potrzeby. W tym okresie, dzieci przejawiają myślenie konkretne i charakteryzuje je pamięć mechaniczna. Z powodu braku myślenia abstrakcyjnego, nauka powinna być związana z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów i sytuacji, stąd w nauczaniu języka angielskiego ważna jest duża ilość materiałów dydaktycznych (kart obrazkowych, pacynek, plakatów.Co więcej, chęć zabawy to naturalna potrzeba dzieci w wieku wczesnoszkolnym, która powinna być zaspokajana również w połączeniu z nauką. Zabawa angażuje dzieci holistycznie, sprzyja rozwojowi kreatywności, wyzwala mnóstwo pozytywnych emocji. Dlatego nauka powinna być przyjemnym doświadczeniem, a nie przykrym obowiązkiem. Ważne, by zapewnić uczniom jak najwięcej różnorodnych form aktywności, by nieustannie skupiać ich uwagę podczas zajęć języka angielskiego. Nauczanie wielozmysłowe w połączeniu z kreatywnymi technikami utrwalania wiedzy to perfekcyjna metoda odpowiadająca na indywidualne potrzeby uczniów, z których każdy jest wyjątkowy i zdolny do przyswajania wiedzy na swój własny sposób.

TYPY MODALNOŚCI - UCZENIA SIĘ


1. WZROKOWCY – Ta grupa uczniów zapamiętuje lepiej poprzez zmysł wzroku, dlatego wszelkie materiały wizualne w postaci zdjęć i obrazków okażą się niezbędne. Wzrokowcy chętniej czytają samodzielnie niż słuchają, piszą ładnie, prawidłowo, widzą obraz słowa oraz lubią robić notatki. Czytanie nie przysparza im większych problemów. Ich koncentrację zaburza nieporządek i ruch, gdy się nudzą, patrzą w dal, rysują, znajdują coś do oglądania. Przede wszystkim uczą się poprzez patrzenie, czytanie, obserwację lub demonstrację. Co więcej, uczniowie o dominacji wzrokowej dbają o swój wygląd, pilnują, by ich zeszyty były staranne, mówią szybko (często chaotycznie), są wrażliwi na kolory i spostrzegawczy, nawiązują kontakt wzrokowy z nauczycielem. Po przeczytanej lekturze pamiętają opisy, kolory, wygląd postaci.2. SŁUCHOWCY - Ci uczniowie lepiej przyswajają nową wiedzę poprzez zmysł słuchu. Chętnie biorą udział w dyskusji, są gadatliwi, wolą słuchać niż czytać i pisać. Często piszą tak, jak słyszą, miewają problemy z ortografią. Są zdecydowanie lepsi w mówieniu niż w pisaniu. Lubią powtarzać na głos, łatwo tracą koncentrację z powodu hałasu. Często coś nucą, mówią do siebie lub innych. Gdy czegoś słuchają, czasem nadstawiają ucho w kierunku dźwięku – nie utrzymują wtedy kontaktu wzrokowego z nauczycielem, dobrze zapamiętują dialogi i motywy muzyczne. Uczą się poprzez aktywne przysłuchiwanie się, słuchanie siebie lub innych.3. KINESTETYCY - Ta grupa uczniów uczy się poprzez działanie. Ważny jest ruch, podczas czytania często się wiercą. Co więcej, przetwarzają litery na ruchy, by zapamiętać nowe słowo muszą je wielokrotnie zapisać. Najlepiej pamiętają to, co wykonują. Koncentrują się w ruchu, często zmieniają pozycję, znajdują coś do trzymania, stukania, obracania. Kinestetycy uczą się najlepiej poprzez wykonywanie i bezpośrednie zaangażowanie, dlatego różnorodne doświadczenia i eksperymenty okażą się tutaj strzałem w dziesiątkę.


 • Uczniowie o dominacji kinestetyczno-ruchowej: mówią wolno, czasem wypowiadają się z trudem, dużo gestykulują, lubią bliski kontakt. Biorą aktywny udział w lekcjach, często zgłaszają się do odpowiedzi, nawet jeśli jej nie znają. Gdy myślą, muszą się ruszać, a ich pismo bywa nieczytelne. Na ich ławce czy w plecaku panuje bałagan. Kiedy się nudzą, wiercą się lub huśtają na krześle. W klasie robią największe zamieszanie. Polecenia dyscyplinujące są skuteczniejsze, gdy są poparte dotykiem.

 • Uczniowie o dominacji kinestetyczno-czuciowej: mówią również wolno i raczej cicho. Są nieśmiali, wrażliwi, wyciszeni, empatyczni. Wszystko silnie przeżywają, czasem nawet zbyt emocjonalnie. Zbyt wiele bodźców może wywołać u nich przytłoczenie. W stresie nie reagują, słuchają czasem z zamkniętymi oczami. Są raczej niezbyt aktywni na lekcji, a presja czasu działa na nich niekorzystnie. Mają tendencję do zapamiętywania emocji.Biorąc pod uwagę wszystkie typy uczenia się, praca na lekcji powinna uwzględniać różnorodne kanały odbioru informacji przez uczniów oraz angażować wszystkie zmysły. Nauka w grupach skupia uczniów o różnych dominacjach, nierzadko mieszanych. Praca z wykorzystaniem odbioru przez tylko jeden czy dwa zmysły doprowadzi do tego, że lekcja będzie bezcelowa dla uczniów, którzy kodują informacje w inny sposób. Może wprowadzić to niepotrzebny chaos oraz przyczynić się do wyłączenia się części uczniów z lekcji, co wpłynie również negatywnie na pozostałą część grupy.

Nauczanie wielozmysłowe w Creative English - kreatywnej szkole języka angielskiego w Toruniu przyczynia się do osiągania takich korzyści w rozwoju dziecka jak:

 • umiejętność pracy w grupie oraz współdziałania;

 • umiejętność samodzielnego uczenia się, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania coraz to nowych doświadczeń;

 • wspomaganie rozwoju psychoruchowego

 • rozwijanie kreatywności i abstrakcyjnego myślenia

 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania zadań

 • rozwijanie intelektualnego i twórczego potencjału Uczniów


W Creative English Toruń stawiamy na nowoczesną edukację. Dostosowaną do potrzeb szybko zmieniającego się świata i obecnie panujących trendów. Uwzględniającą potrzebę wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi edukacyjnych, jednocześnie czerpiącą garściami z tradycyjnych metod - w ich kreatywnej odsłonie. Wierzymy, że efektywne nauczanie skupia się wokół indywidualnych potrzeb każdego z Uczniów. Dlatego nauka angielskiego organizowana jest w kameralnych grupach, a nasze lekcje bazują na polisensorycznych technikach, uwzględniających różne sposoby przyswajania nowej wiedzy, aktywując jak największą liczbę zmysłów jednocześnie.

Dzięki kreatywnym technikom nauczania, w Creative English - kreatywnej szkole języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, rozwijamy intelektualny i twórczy potencjał Uczniów - dając gwarancję najbardziej efektywnej nauki. Realizujemy ambitny program skoncentrowany na najbardziej przydatnych i praktycznych zagadnieniach. Stosujemy elementy nauczania wielozmysłowego, dzięki czemu proces zapamiętywania nowej wiedzy staje się jeszcze bardziej efektywny, a nauka angielskiego to czysta przyjemność! Rozbudzanie ekscytacji oraz niesłabnącej motywacji do stawiania czoła nowym językowym wyzwaniom to nasza pierwszoplanowa misja!

コメント


Projekt bez tytułu (45).png

BLOG Creative English

Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
bottom of page