top of page


Wiele dzisiejszych metod nauczania języków obcych koncentruje się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczących się. Podczas językowych zajęć interakcja między uczniami widziana jest dziś jako szansa na udział w prawdziwej komunikacji z innymi poprzez odgrywanie różnych scenek z restauracji, sklepu, kina itp. Rolą nauczycieli jest stworzenie odpowiedniego środowiska w klasie szkolnej, które będzie taką interakcję rozwijało, a przez to pomagało uczniom rozwijać ich kompetencje językowe.

Interakcję zazwyczaj określa się jako wymiany werbalne podczas zajęć w klasie szkolnej, często również odwołujące się do podstawowych ról uczeń/ nauczyciel. Możemy wyróżnić interakcję nauczyciel- uczeń oraz uczeń- uczeń.

Interakcja nauczyciel - uczeń

Wyniki wielu badań podkreślają ważną rolę interakcji między uczniem, a nauczycielem podczas zajęć języka obcego. Podczas interakcji nauczyciel – uczeń uczniowie nie tylko przyswajają poprawne formy języka, ale także otrzymują informację zwrotną na temat swoich postępów i rozwijają umiejętności językowe.

Ciekawe podejście do interakcji ustnej w kontekście błędów językowych prezentuje Śpiewak, według którego (Śpiewak 2013) problem z interakcją językową polega na nieodpowiednim podejściu i rozumieniu pojęcia błędu zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. W szkole nacisk kładzie się na opanowanie form języka, testuje się znajomość zagadnień gramatyki, a na ćwiczenie mówienia zostaje niewiele czasu. Jeśli już takie ćwiczenia są wykonywane, to również informacja zwrotna, którą uczniowie otrzymują, zazwyczaj skupia się na liczbie błędów popełnionych przez nich w wypowiedzi. To powoduje, że zarówno dzieci i młodzież w grupach szkolnych, jak i dorośli na kursach językowych mają obawy przed mówieniem w języku obcym, a błędy traktują jako porażki w komunikacji. Powinniśmy jednak postrzegać błąd jako naszego sprzymierzeńca, który pozwala rozwijać się językowo, a podczas wypowiedzi powinniśmy bardziej skupiać się na tym, czy jest ona zrozumiała, niż na jej stu-procentowej poprawności. W ten sposób uczniowie będą mogli pokonać strach przed mówieniem i zaczną wykorzystywać język do tego, do czego jako nauczyciele często próbujemy ich przekonać – do komunikacji z innymi.

Interakcja uczeń-uczeń

Interakcja między rówieśnikami przynosi wiele korzyści oraz daje sporo okazji do nauki języka dzięki produkcji językowej. Podczas rozmowy z bardziej zaawansowanym rozmówcą (np. nauczycielem) rola uczniów jest często ograniczona i to nauczyciel ma kontrolę nad konwersacją, narzuca temat, typy aktywności. Często jednocześnie pomaga uczniowi w trakcie rozmowy, podpowiadając brakujące słowa czy przydatne struktury gramatyczne. Rozmawiając z rówieśnikiem, uczeń częściej zabiera głos, a jego wypowiedzi są dłuższe niż w trakcie rozmowy z prowadzącym zajęcia (Sato 2015). Jest tak samo odpowiedzialny za przebieg komunikacji jak jego rozmówca, musi więc umieć dobierać tematy, komentować wypowiedzi drugiej osoby, a także zadawać pytania. Nauka języka powinna być czymś więcej niż tylko przyswajaniem reguł gramatycznych i nowego słownictwa – uczniowie muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak używać języka w różnych sytuacjach i jak używać go tak, aby zostać zrozumianymi przez osoby, z którymi wchodzą w relacje. Przez interakcję z rówieśnikami mają więc szansę stać się częścią wspólnoty uczących się języka (Cekaite 2007).

Wreszcie, jak podkreśla Horowitz (1986), uczniowie postrzegają ćwiczenie wypowiedzi ustnych podczas zajęć jako stresujące, ponieważ nie mają czasu na przygotowanie i często muszą tworzyć wypowiedzi spontanicznie. Poziom stresu może być wyższy podczas interakcji z nauczycielem z powodu różnicy poziomu znajomości języka, a także świadomości ucznia, że wypowiedź może być oceniona. Podczas interakcji z rówieśnikami uczniowie zazwyczaj odczuwają mniejszy stres (Kitano 2001).

Jak wspomagać proces nauki języka, stosując interakcję między rówieśnikami?

Rozwijanie interakcji między uczniami pozwala na naukę języka nastawioną na komunikację z innymi i działa motywująco na uczniów. Dlatego to niezwykle istotne, by zapewnić im liczne okazję do pracy w parach i małych grupach oraz używać różnych form komunikacji (np. dyskusji, burzy mózgów, prezentacji, debat). Istnieją liczne sposoby, by sprawić, aby nasze zajęcia były bardziej zorientowane na interakcję między rówieśnikami, a w konsekwencji wspomagające produkcję językową(na wyższych etapach zaawansowania).


Takimi ćwiczeniami mogą być:

 • dyskusja w parach, zmiana partnerów – aktywność, w której uczniowie otrzymują temat, mają określony czas na przedyskutowanie go, a następnie zamieniają się partnerem z sąsiadującą parą; po upływie wyznaczonego czasu każda czwórka komentuje, co udało im się przedyskutować;

 • burza mózgów – podczas tej formy pracy w grupach uczniowie mają zwykle za zadanie wymyślić jak najwięcej rozwiązań dla jakiegoś problemu, mogą robić notatki, a następnie wspólnie zaprezentować je reszcie grupy;

 • odgrywanie ról – forma ćwiczenia interakcji między rówieśnikami, w której mogą oni wcielać się w różne osoby i odgrywać sytuacje z życia codziennego;

 • debata – do debaty warto wybrać tematy, które będą interesujące dla uczniów, a przed jej rozpoczęciem podzielić klasę na dwa zespoły będące za lub przeciw danemu stwierdzeniu;

 • zadania z pisania oceniane przez kolegę/koleżankę - po wykonaniu zadania pisemnego uczniowie wymieniają się kartkami i sprawdzają sobie nawzajem prace;

 • praca z materiałami autentycznymi – np. oglądanie wywiadów z osobami mieszkającymi w krajach anglojęzycznych, co pozwoli uczniom obserwować komunikację między rodzimymi użytkownikami języka, w tym także komunikację niewerbalną oraz negocjacje znaczenia; można wykorzystać także obcojęzyczne ulotki czy menu;

 • projekty międzynarodowe – udział w międzynarodowych projektach, czy wyjazdach zagranicznych da uczniom niezliczone okazje do rozwoju językowego.

Po więcej metod zapraszamy na nasze zajęcia w szkole języka angielskiego Creative English - najlepsza szkła językowa Toruń, ul. Wojska Polskiego 43/45Comments
Wiele dzisiejszych metod nauczania języków obcych koncentruje się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej uczących się. Podczas językowych zajęć interakcja między uczniami widziana jest dziś jako szansa na udział w prawdziwej komunikacji z innymi poprzez odgrywanie różnych scenek z restauracji, sklepu, kina itp. Rolą nauczycieli jest stworzenie odpowiedniego środowiska w klasie szkolnej, które będzie taką interakcję rozwijało, a przez to pomagało uczniom rozwijać ich kompetencje językowe.

Interakcję zazwyczaj określa się jako wymiany werbalne podczas zajęć w klasie szkolnej, często również odwołujące się do podstawowych ról uczeń/ nauczyciel. Możemy wyróżnić interakcję nauczyciel- uczeń oraz uczeń- uczeń.

Interakcja nauczyciel - uczeń

Wyniki wielu badań podkreślają ważną rolę interakcji między uczniem, a nauczycielem podczas zajęć języka obcego. Podczas interakcji nauczyciel – uczeń uczniowie nie tylko przyswajają poprawne formy języka, ale także otrzymują informację zwrotną na temat swoich postępów i rozwijają umiejętności językowe.

Ciekawe podejście do interakcji ustnej w kontekście błędów językowych prezentuje Śpiewak, według którego (Śpiewak 2013) problem z interakcją językową polega na nieodpowiednim podejściu i rozumieniu pojęcia błędu zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. W szkole nacisk kładzie się na opanowanie form języka, testuje się znajomość zagadnień gramatyki, a na ćwiczenie mówienia zostaje niewiele czasu. Jeśli już takie ćwiczenia są wykonywane, to również informacja zwrotna, którą uczniowie otrzymują, zazwyczaj skupia się na liczbie błędów popełnionych przez nich w wypowiedzi. To powoduje, że zarówno dzieci i młodzież w grupach szkolnych, jak i dorośli na kursach językowych mają obawy przed mówieniem w języku obcym, a błędy traktują jako porażki w komunikacji. Powinniśmy jednak postrzegać błąd jako naszego sprzymierzeńca, który pozwala rozwijać się językowo, a podczas wypowiedzi powinniśmy bardziej skupiać się na tym, czy jest ona zrozumiała, niż na jej stu-procentowej poprawności. W ten sposób uczniowie będą mogli pokonać strach przed mówieniem i zaczną wykorzystywać język do tego, do czego jako nauczyciele często próbujemy ich przekonać – do komunikacji z innymi.

Interakcja uczeń-uczeń

Interakcja między rówieśnikami przynosi wiele korzyści oraz daje sporo okazji do nauki języka dzięki produkcji językowej. Podczas rozmowy z bardziej zaawansowanym rozmówcą (np. nauczycielem) rola uczniów jest często ograniczona i to nauczyciel ma kontrolę nad konwersacją, narzuca temat, typy aktywności. Często jednocześnie pomaga uczniowi w trakcie rozmowy, podpowiadając brakujące słowa czy przydatne struktury gramatyczne. Rozmawiając z rówieśnikiem, uczeń częściej zabiera głos, a jego wypowiedzi są dłuższe niż w trakcie rozmowy z prowadzącym zajęcia (Sato 2015). Jest tak samo odpowiedzialny za przebieg komunikacji jak jego rozmówca, musi więc umieć dobierać tematy, komentować wypowiedzi drugiej osoby, a także zadawać pytania. Nauka języka powinna być czymś więcej niż tylko przyswajaniem reguł gramatycznych i nowego słownictwa – uczniowie muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak używać języka w różnych sytuacjach i jak używać go tak, aby zostać zrozumianymi przez osoby, z którymi wchodzą w relacje. Przez interakcję z rówieśnikami mają więc szansę stać się częścią wspólnoty uczących się języka (Cekaite 2007).

Wreszcie, jak podkreśla Horowitz (1986), uczniowie postrzegają ćwiczenie wypowiedzi ustnych podczas zajęć jako stresujące, ponieważ nie mają czasu na przygotowanie i często muszą tworzyć wypowiedzi spontanicznie. Poziom stresu może być wyższy podczas interakcji z nauczycielem z powodu różnicy poziomu znajomości języka, a także świadomości ucznia, że wypowiedź może być oceniona. Podczas interakcji z rówieśnikami uczniowie zazwyczaj odczuwają mniejszy stres (Kitano 2001).

Jak wspomagać proces nauki języka, stosując interakcję między rówieśnikami?

Rozwijanie interakcji między uczniami pozwala na naukę języka nastawioną na komunikację z innymi i działa motywująco na uczniów. Dlatego to niezwykle istotne, by zapewnić im liczne okazję do pracy w parach i małych grupach oraz używać różnych form komunikacji (np. dyskusji, burzy mózgów, prezentacji, debat). Istnieją liczne sposoby, by sprawić, aby nasze zajęcia były bardziej zorientowane na interakcję między rówieśnikami, a w konsekwencji wspomagające produkcję językową(na wyższych etapach zaawansowania).


Takimi ćwiczeniami mogą być:

 • dyskusja w parach, zmiana partnerów – aktywność, w której uczniowie otrzymują temat, mają określony czas na przedyskutowanie go, a następnie zamieniają się partnerem z sąsiadującą parą; po upływie wyznaczonego czasu każda czwórka komentuje, co udało im się przedyskutować;

 • burza mózgów – podczas tej formy pracy w grupach uczniowie mają zwykle za zadanie wymyślić jak najwięcej rozwiązań dla jakiegoś problemu, mogą robić notatki, a następnie wspólnie zaprezentować je reszcie grupy;

 • odgrywanie ról – forma ćwiczenia interakcji między rówieśnikami, w której mogą oni wcielać się w różne osoby i odgrywać sytuacje z życia codziennego;

 • debata – do debaty warto wybrać tematy, które będą interesujące dla uczniów, a przed jej rozpoczęciem podzielić klasę na dwa zespoły będące za lub przeciw danemu stwierdzeniu;

 • zadania z pisania oceniane przez kolegę/koleżankę - po wykonaniu zadania pisemnego uczniowie wymieniają się kartkami i sprawdzają sobie nawzajem prace;

 • praca z materiałami autentycznymi – np. oglądanie wywiadów z osobami mieszkającymi w krajach anglojęzycznych, co pozwoli uczniom obserwować komunikację między rodzimymi użytkownikami języka, w tym także komunikację niewerbalną oraz negocjacje znaczenia; można wykorzystać także obcojęzyczne ulotki czy menu;

 • projekty międzynarodowe – udział w międzynarodowych projektach, czy wyjazdach zagranicznych da uczniom niezliczone okazje do rozwoju językowego.

Po więcej metod zapraszamy na nasze zajęcia w szkole języka angielskiego Creative English - najlepsza szkła językowa Toruń, ul. Wojska Polskiego 43/45Comments


Projekt bez tytułu (45).png

BLOG Creative English

Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
Kreatywna_szko%25C3%2585%25C2%2582a_j_ed
bottom of page